ما برآنیم که بهترین خدمات و امکانات را با بهترین کیفیت در اختیار شما همراهان عزیز بگذاریم. اما اگر به هر دلیلی نارضایتی دارید و یا در صورت داشتن هرگونه شکایت از خدمات و امکانات و یا داشتن نکته و نظری درباره‌ی سایت می‌توانید با پُر کردن فرم زیر مطلب و شکایت خود را مستقیما به دست مدیریت مسئول انتشارات او ( دکتر ترانه وفایی ) برسانید.

ارسال نظر و شکایت: